Изберете от нашите най-популярни Бизнес Курсове

Сертификационни програми за професионални и бизнес компетенции и среда

  • Бизнес комуникации и Поведение
  • Поведение, Общуване и Кореспонденция в Бизнес среда
  • Етикет, Поведение и Протокол в Обществото
  • Психология на Рекламата
  • Професия “Рекламист” – Висшият пилотаж в Рекламата
  • Изкуство да бъдеш добър Мениджър
  • Бранд Мениджър – “Как да бъдем най-добрите”

Всички курсове са разработени от Специалисти от Агенция “Mac Burns”. Агенцията е доказан лидер на българският пазар със своите консултантски програми за бизнеса. Агенция “Mac Burns”, обслужва редица български и чуждестранни клиенти в сферата на рекламата, мениджмънта, маркетинга и кризисните ситуации в бизнес среда.

Курсовете са двумесечни и се организират в различни периоди от годината. Следете публикациите в сайта ни, или се запишете за Бюлетин, ако желаете да бъдете информирани за предстоящите Курсове през месеца.

Цената на всеки един едномесечен курс е 240 лева.
*Таксата може да бъде платена на 2 равни вноски

Научете кои са основните техники и похвати за изграждане и ръководене на успешен Бизнес, или отлична кариера в преуспяла компания!

Всеки Курс включва подробен анализ на многобройните форми на комуникация и поведение, които се провеждат в бизнес средата.

Всички курсисти получават знания за правила и поведение, позволяващи им да станат по-успешни в бизнеса и кариерата си, или да повишат своята квалификация на отлични служители в компании.

Резултата от обучението, е използването на наученият материал и техниките да послужат в управляването на своето поведение и събитията в бизнеса. Да повишите продажбите си, сключените договори и сделки, а също така и повишаването на нивото на обслужване за разлика от конкурентите Ви.

Всеки курс може да бъде осъществен като трейнинг програма за дадена фирма, или екип от служители. Свържете се с нас, ако желаете самостоятелно обучение за Своя Екип.