October 25, 2016

Курс – Бизнес комуникации и Поведение

Ефективни Бизнес комуникации и Поведение

Един курс към онези които се стремят да повишат своята подготовка за бизнеса, да научат правилата и етикета за поведение в офис, правила за оформяне на бизнес документи, правила при бизнес среща, поведение на бизнес обяд, прием и други.
В курса са разгледани и залегнали редица примери за езика на тялото, писмена комуникация, вербалната и невербална комуникация, психология, поведение, тестове, кризисни ситуации в бизнеса и успешното им разрешаването и др.

Отговорете си на следните въпроси и ще разберете, дали този курс е за Вас:

  1. Владеете ли езика на бизнес комуникацията?
  2. Как градите довериe сред колеги, подчинени, или бизнес партньори?
  3. Можете ли да адаптирате комуникацията си според страната Отсреща?

Научете кои са основните техники и похвати за изграждане и ръководене на успешен Бизнес, или отлична кариера в преуспяла компания!

Курса включва подробен анализ на многобройните форми на комуникация и поведение, които се провеждат в бизнес средата.

Всички курсисти получават знания за правила и поведение, позволяващи им да станат по-успешни в бизнеса и кариерата си, или да повишат своята квалификация на отлични служители в големи компании.

Резултата от обучението, е използването на наученият материал и техниките да послужат в управляването на своето поведение и събитията в бизнеса. Да повишите продажбите си, сключените договори и сделки, а също така и повишаването на нивото на обслужване за разлика от конкурентите Ви.

Всички материали и презентации за курса са разработени от специалисти от Агенция “Mac Burns”.

Цена на Курса – 360 лева

Курса стартира на 28.11.2016 година

Всички преминали Обучението получават Сертификат за “Бизнес Комуникации и Поведение”

Записванията започнаха