November 7, 2016

Курс – “Език по Избор”

Новата ни Инициатива “Език по Избор”

В стремежа си да предложим по-качествена услуга на нашите ученици създадохме инициативата “Разговорен курс – Език по Избор”. Ще предлагаме няколко езика и всеки ученик ще може да избира между тях. Ще стартираме с:

  • Английски
  • Немски
  • Френски
  • Италиански
  • Испански

Разбира се няма да останем само с тях. В момента подготвяме голям брой от езици и нашите ученици ще могат да се възползват от тях съвсем скоро.

Цената на едномесечно обучение от инициативата “Разговорен курс – Език по Избор” ще бъде 180 лева без значение от езика които е избран от обучаващият се.