March 18, 2017

Стартира новият курс “Етикет, поведение и стил в съвремения бизнес свят”

От 03.04.2017 стартита новият курс.

Курса се е популярен в бизнес средите и бройките вече се запълват. Моля, желаещите да участват в курса да се свържата с Нас, за записване.

  1. Владеете ли езика на бизнес комуникацията?
  2. Как градите довериe сред колеги, подчинени или бизнес партньори?
  3. Можете ли да адаптирате комуникацията си според страната отсреща?

Отговори си на тези и много други въпроси, свързани с успешното развитие на Бизнеса Ви