August 13, 2017

Новите курсове ще стартират от септември

Нови Курсове

Новите курсове ще стартират от месец Септември. Курсовете ще бъдат с подобрени интерактивни Уроци, Речници и учебни помагала.

Курсиситите ще имат достъп до обучителната система за по-голям период от време, както и по-голям период за обучение.

С въвеждането на новите правила постигаме една цел която си бяхме поставили, за предоставяне на по-качествена услуга на нашите курсисти, а също така и намаляне на натоварването върху тях.

За момента Интензивните Едномесечни курсове ще останат като формат и ще се провеждат по избрани дисциплини и теми.

С въвеждането на новите правила смятаме, че предоставяме повече гъвкавост в системата за Обучение което е от полза на обучаващите се при нас Курсисти.

Очаквайте още много нововъведения и Нови Курсове за обучение през оставащите месеци от 2017 година.